Kedves Látogató!

Magyarország Eszéki Főkonzulátusa tisztelettel üdvözli Önt honlapunkon!


Örvendetes, hogy a Főkonzulátus 2013-as újranyitása a horvátországi magyarság számára megerősítette az anyanemzethez tartozást, megnövelte az esélyét az oktatási, kulturális, gazdasági és bármilyen egyéb kapcsolatok megteremtésére, szélesítésére. A klasszikus konzuli feladatokon kívül egyik fő célunknak tekintjük, hogy segítséget nyújtsunk a Horvátországban élő magyar nemzetiségű polgárok számára az anyaországhoz fűződő kötelékeik ápolásában. Szeretnénk, ha minél több horvátországi magyar élne az egyszerűsített honosítási eljárás lehetőségével és szerezné meg a magyar állampolgárságot. Fontos feladatunknak tekintjük az üzleti, gazdasági együttműködésben meglévő, még feltáratlan lehetőségek kiaknázását, valamint a kulturális és az oktatási, sport kapcsolatok intenzívebbé tételét is. Célunk továbbá elősegíteni, hogy Horvátország lakosai minél jobban megismerkedjenek Magyarországgal, a magyar kultúrával, szokásokkal, emberekkel. A 800 évnyi közös történelmünk jó alapot biztosít arra, hogy a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében tovább építsük kapcsolatainkat, elősegítve a horvátországi magyarság szülőföldön való boldogulásának kiteljesedését. 


Honlapunkkal elő kívánjuk segíteni, hogy az érdeklődő látogatók a fentiekkel kapcsolatban a lehető legszélesebb körű tájékoztatást kaphassák. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, ahol információkat találhatnak a Főkonzulátusról és az általa ellátott feladatokról, a konzuli és a magyar állampolgársági ügyek intézéséről, valamint tájékozódhatnak a soron következő eseményeinkről, programjainkról.  


Tisztelettel!
A Főkonzulátus munkatársai